Advt.

Advt.

शोधा म्हणजे सापडेल

Wednesday, 6 May 2015

जन्मांक (मुळांक) म्हणजे काय?

-महावीर सांगलीकर
मोबाईल नंबर: 9145318228 


अंकशास्त्रात जन्मांक हा सर्वात महत्वाचा अंक मानला जातो. जन्मांक म्हणजे एखादी व्यक्ति महिन्याच्या ज्या तारखेस जन्मली तिच्यापासून मिळणारा अंक. व्यक्तिची जी जन्मतारीख असते ती जर एक अंकी असेल, म्हणजे 1 ते 9 दरम्यानची असेल तर ती तारीख हाच त्या व्यक्तीचा जन्मांक असतो. जर ती तारीख दोन अंकी असेल, म्हणजे 10 ते 31 या तारखांमधील असेल तर त्या तारखेतील अंकाची बेरीज करून तिला एक अंकी बनवले जाते व तो अंक म्हणजे त्या व्यक्तीचा जन्मांक असतो. उदाहरणार्थ, जर तुमची जन्मतारीख 1 असेल तर तुमचा जन्माक 1 असतो, तसेच जर तुमची जन्मतारीख 10 असेल तर या तारखेतील अंकांची बेरीज 1+0=1 येते, म्हणून तेंव्हाही तुमचा जन्मांक 1 असतो. हाच प्रकार तुमचा जन्म 19 किंवा 28 तारखेस झाला असेल तर होतो. (19=1+9=10=1+0=1, तसेच 28=2+8=10=1+0=1).

जन्मांकाला इंग्रजीमध्ये Birth Number, Basic Number  या नावाने ओळखले जाते.

जन्मांक हा केवळ तारखेवर अवलंबून असतो, ती व्यक्ति कोणत्या महिन्यात अथवा कोणत्या वर्षी जन्मली याचा जन्मांकाशी संबंध येत नाही.

जन्मांक 1 ते 9 या दरम्यानचे असतात, शिवाय ज्यांची जन्मतारीख 11, 13, 17, 22, 26,31  यापैकी एखादी असते, त्यांच्या दोन अंकी जन्माकाच्या गुणदोषांचाही स्वतंत्र पणे विचार केला जातो.

जन्मांकामुळे त्या व्यक्तीचा स्वभाव, वागणे, विचार करण्याची पद्दत, गुणदोष वगैरे अनेक गोष्टी कळतात.

जन्मांकाला जास्त महत्व असण्याचे कारण म्हणजे या अंकामुळे संबंधीत व्यक्तीच्या बाबतीत अनेक चांगल्या गोष्टींची तसेच त्या व्यक्तीला येणा-या समस्यांची माहिती होते व त्यावरून त्या व्यक्तीला योग्य ते मार्गदर्शन करता येते. अंकशास्त्रात मार्गदर्शन करण्यासाठी जन्मांकाचाच जास्त उपयोग करण्यात येतो.

जन्मतारीख आणि जन्मांक:
1, 10, 19, 28: 1
2, 11, 20, 29: 2
3, 12, 21, 30: 3
4, 13, 22, 31: 4
5, 14, 23: 5
6, 15, 24: 6
7, 16, 25: 7
8, 17, 26: 8
9, 18, 27: 9
11: 11
13: 13
22: 22
26: 26

No comments:

Post a Comment

Email Newsletter

इमेलने मराठी कथा, लेख, ईबुक्स, ऑफर्स मिळवा. त्यासाठी खालील फॉर्म भरा आणि सबमिट करा.

* indicates required

View previous campaigns.

वैयक्तिक सल्ला

करीअर गायडन्स, जोडीदाराची निवड, भागीदाराची निवड, व्यवसाय, नोकरी, पैसे, यश, प्रेम, लग्न तसेच कौटुंबिक, आर्थिक आणि इतर समस्यांवरील वैयक्तिक सल्ल्यासाठी आपण माझ्याशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष भेटायचे असल्यास आधी नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

मी खडे, अंगठ्या, कर्मकांड असले उपाय सुचवत नाही. मी देत असलेला सल्ला पूर्णपणे अंकशास्त्रावर आधारीत आहे.

महावीर सांगलीकर
Cell Numbers:
8149703595 Talks

गेल्या सात दिवसातील लोकप्रिय लेख