Advt.

Advt.

शोधा म्हणजे सापडेल

Thursday, 4 May 2017

नावात काय आहे?

-महावीर सांगलीकर
8149703595 

नावात काय आहे? असं शेक्सपियरनं म्हंटलं होतं. पण त्याचं हे म्हणणं विशिष्ट संदर्भात होतं. प्रत्यक्षात नावात बरंच कांही आहे आणि असतं.

कांही नावं ऐकायला गोड वाटतात, तर कांही नावं ऐकायला नकोशी वाटतात. नावावरून त्या व्यक्तिची बरीच माहिती उघड होवू शकते, जसं त्याचा भाषिक समूह, प्रांत, जात, सामाजिक दर्जा, आणि बऱ्याचदा धर्म देखील. नावारून जात शोधण्याचा प्रकार तर भारतात फारच मोठ्या प्रमाणावर चालतो.

नाव ही त्या-त्या व्यक्तिची पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची ओळख आहे. प्रत्येकाच्या नावाचा विशिष्ट अर्थ असतो. त्या नावाला पार्श्वभूमीही असते. नाव हा त्या व्यक्तीचा ब्रॅंड असतो. नावाशिवाय एखादी व्यक्ति असू शकत नाही.  आपलं नाव आकर्षक, ऐकायला गोड वाटणारं असणं हे फार महत्वाचं असतं. तुमच्या नावातले  स्वर आणि व्यंजनं, त्यांची संख्या आणि प्रमाण यावर तुमच्या नावाचा गोडवा अवलंबून असतो.

न्युमरालॉजीमध्ये नावाला जन्मतारखेसारखंच महत्व आहे. एखादं नाव आपल्याला प्रचंड यश मिळवून देवू शकतं,  तर एखादं नाव आपल्या कामात अडथळे निर्माण करू शकतं. आपण आपली जन्मतारीख बदलू शकत नाही, पण नाव बदलू शकतो, स्पेलिंग बदलू शकतो. एखाद्या नावात दोष असेल तर अनेक न्युमरालॉजीस्ट्स ते नाव बदलण्याचा अथवा नावाच्या स्पेलिंगमध्ये बदल करण्याचा सल्ला देतात.

न्युमरालॉजीमध्ये नावाच्या प्रत्येक अक्षराला महत्व आहे, कारण प्रत्येक अक्षर हे विशिष्ट गुण आणि दोष याचं द्योतक असतं . नावातील किंवा स्पेलिंगमधील बदल हा जन्मतारखेशी सुसंगत असावा लागतो. शिवाय नावाच्या (First Name) स्पेलिंगमध्ये बदल केल्याने पूर्ण नावाची अंकातली किंमत किती येते याचाही विचार करावा लागतो. नावात किंवा नावाच्या स्पेलिंगमध्ये योग्य बदल केल्यास त्याचा संबधीत व्यक्तिला चांगलाच फायदा होऊ शकतो. पण तुम्ही जेंव्हा नाव बदलता, तेंव्हा आधीच्या नावाचा प्रभाव नष्ट होत नसतो.  नाव बदलल्यानंतरही आधीच्या नावापासून लगेच सुटका होत नाही. शिवाय नावं बदलणं हे कायदेशीर प्रक्रियेमुळं तितकंसं सोपं पण नसतं. त्यामुळं नंतर नाव बदलण्यापेक्षा मुळातच नाव ठेवतेवेळी ते योग्य असं ठेवणं आणि त्याचं स्पेलिंग ही योग्य असणं हे जास्त चांगलं असतं. मग ते व्यक्तिचं  असो, संस्थेचं असो कि उद्योगाचं असो.

नावाच्या स्पेलिंगमधला बदल नावाच्या अर्थाचा अनर्थ करणारा नसावा. तसेच स्पेलिंग-बदल हे व्याकरण दृष्ट्याही योग्य पाहिजे. बरेच लोक नावात एखादे अक्षर वाढवतात, पण तसे करताना ते व्याकरणानुसार नसेल, नावाच्या मूळ उच्चारात फरक पडत असेल तर ते नुकसानकारक ठरू शकते. 

काही न्युमरालॉजीस्ट्स प्रत्येकाला नावाच्या स्पेलिंगमध्ये बदल करायला लावतात ....  अगदी नावात दोष नसला तरी. असे करणे बहुतेक वेळा व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे आणि नावाच्या उच्चारात फरक पाडणारे असते.   ही अतिशय चुकीची आणि नुकसानकारक ठरणारी गोष्ट आहे. 

नावात दोष असला तरी मी सहसा नाव किंवा स्पेलिंग बदलण्याचा सल्ला देत नाही. कारण ते न बदलताही तुम्हाला नावातला, जन्मतारखेताला दोष कमी करता येतो. 

एखाद्याच्या व्यक्तीच्या नावात (First Name) जर जोडाक्षरे असतील आणि त्या व्यक्तीचा जन्मांक अथवा भाग्यांक 8 आणि 9 यापैकी एखादा असेल तर त्या व्यक्तीला आयुष्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. तसेच नाव जरी जोडाक्षरयुक्त नसले पण त्याची अंकातली किंमत 8 अथवा 9 असेल तर त्या व्यक्तीलाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्या प्रामुख्याने नातेसंबंधातील तणाव, वागणूक, अतिचिंता, भांडखोर स्वभाव या स्वरूपाच्या असतात. हे मी माझ्याकडे जी प्रत्यक्ष माहिती आणि आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यावरून निश्चितपणे सांगू शकतो. याला अपवादांची संख्या फार कमी आहे.

अलीकडे अनेक लोक आपल्या मुलांची नावे जोडाक्षरयुक्त ठेवत असतात. असे करणे धोक्याचे आहे, विशेष करून त्या मुलाचा जन्मांक, भाग्यांक अथवा नामांक 8 अथवा 9 यापैकी असेल तर. जोडाक्षरे नसलेली, सुटसुटीत, उच्चारायला सोपी, ऐकायला मधुर, अर्थपूर्ण आणि ज्यांची अंकातली किंमत 8 किंवा 9 नाही अशी नावे सुखी आणि संपन्न जीवनासाठी नेहमीच फायदेशीर ठरतात. मुलाचे अथवा मुलीचे नाव ठेवताना या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजेत.

नावात नंतर दुरस्ती करण्यापेक्षा, किंवा नंतर नाव बदलण्या पेक्षा मुळात नाव ठेवतानाच योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे.

हेही वाचा:
अंकशास्त्रानुसार केले जाणारे वैयक्तिक मार्गदर्शन
तुमचा जन्मांक, भाग्यांक आणि तुम्हाला फायदेशीर ठरणारी करिअर्स
मनी सिक्रेट्स प्रोग्रॅम | MONEY SECRETS PROGRAM
बिझनेस न्यूमरॉलॉजी: तुमच्या व्यवसायाला बरकत आणा!

No comments:

Post a Comment

कृपया पुढील पेज लाईक करा

वैयक्तिक सल्ला

करीअर गायडन्स, जोडीदाराची निवड, भागीदाराची निवड, व्यवसाय, नोकरी, पैसे, यश, प्रेम, लग्न तसेच कौटुंबिक, आर्थिक आणि इतर समस्यांवरील वैयक्तिक सल्ल्यासाठी आपण माझ्याशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष भेटायचे असल्यास आधी नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

मी देत असलेला सल्ला अंकशास्त्र, ग्राफो
लॉजी, कलर थेरपी आणि इतर कांही शास्त्रांवर आधारीत आहे.

महावीर सांगलीकर
Cell Numbers:
8149703595 Talks/Whats App

गेल्या सात दिवसातील लोकप्रिय लेख