Advt.

Advt.

शोधा म्हणजे सापडेल

Sunday, 17 September 2017

सुसंगत अंक, विसंगत अंग

-महावीर सांगलीकर 
Numerologist & Motivator
8149703595


अंकशास्त्रानुसार 1 ते 9 या अंकांपैकी प्रत्येक अंक दुसऱ्या अंकाशी सुसंगत (Compatible) अथवा विसंगत (Incompatible) असतो. जे अंक एकमेकांशी सुसंगत असतात ते एकमेकांना पूरक असतात, तर विसंगत अंक एकमेकांच्या विपरीत स्वभावाचे असतात.

1 ते 9 या अंकांचे तीन ग्रुप आहेत, ते पुढील प्रमाणे:
पहिला ग्रुप: 1, 5, 7
दुसरा ग्रुप:   2, 4, 8
तिसरा ग्रुप: 3, 6, 9

प्रत्येक ग्रुपमधले अंक एकमेकांशी सुसंगत असतात, (उदा. 1, 5, 7 हे तिन्ही अंक एकमेकांशी सुसंगत आहेत) तर इतर ग्रुपमधल्या अंकांशी सुसंगत अथवा विसंगत असतात. पुढे कोणते अंक एकमेकांशी सुसंगत किंवा विसंगत आहेत ते दिले आहे:
(कंसात ते अंक किती सुसंगत आहेत ते दिले आहे).

नंबर 1
सुसंगत अंक 1, 5, 7 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक 3, 9  (70%)
विसंगत अंक  2, 4, 6 

नंबर 2
सुसंगत अंक 2, 4, 8  (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक 3, 6, 9  (70%)
विसंगत अंक  1, 5, 7 

नंबर 3
सुसंगत अंक 3, 6, 9 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक  1, 2, 5 (70%)
विसंगत अंक 4, 7, 8

नंबर 4
सुसंगत अंक 2, 4, 8 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक 6, 7  (70%)
विसंगत अंक 1, 3, 5, 9

नंबर 5
सुसंगत अंक 1, 5, 7 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक 3, 9  (70%)
विसंगत अंक  2, 4, 6 

नंबर 6
सुसंगत अंक 3, 6, 9 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक 2, 4, 8  (70%)
विसंगत अंक  1, 5, 7

नंबर 7
सुसंगत अंक 1, 5, 7 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक 4 (70%)
विसंगत अंक  2, 3, 6, 8 

नंबर 8
सुसंगत अंक 2, 4, 8 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक  6 (70%)
विसंगत अंक  3, 7, 9

नंबर 9
सुसंगत अंक 3, 6, 9 (100%)
ग्रुपबाहेरील सुसंगत अंक  1, 5 (70%)
विसंगत अंक 4, 8 

हेही वाचा:


No comments:

Post a Comment

कृपया पुढील पेज लाईक करा

वैयक्तिक सल्ला

करीअर गायडन्स, जोडीदाराची निवड, भागीदाराची निवड, व्यवसाय, नोकरी, पैसे, यश, प्रेम, लग्न तसेच कौटुंबिक, आर्थिक आणि इतर समस्यांवरील वैयक्तिक सल्ल्यासाठी आपण माझ्याशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष भेटायचे असल्यास आधी नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

मी देत असलेला सल्ला अंकशास्त्र, ग्राफो
लॉजी, कलर थेरपी आणि इतर कांही शास्त्रांवर आधारीत आहे.

महावीर सांगलीकर
Cell Numbers:
8149703595 Talks/Whats App

गेल्या सात दिवसातील लोकप्रिय लेख