Advt.

Advt.

शोधा म्हणजे सापडेल

Saturday, 9 May 2015

भाग्यांक म्हणजे काय?

-महावीर सांगलीकर
मोबाईल नंबर: 9145318228

व्यक्तीच्या संपूर्ण जन्मतारखेतील सर्व अंकांची एक अंकी बेरीज म्हणजे त्या व्यक्तीचा भाग्यांक होय.
भाग्यांकाला इंग्रजीमध्ये Life Path Number, Fortune Number, Destiny Number म्हणतात.

उदाहरणार्थ जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म 15 जानेवारी 1985 रोजी झाला असेल तर ती तारीख
15.1.1985 अशी होते, आणि या तारखेतील सर्व अंकांची एक अंकी बेरीज 3 होते (1+5+1+1+9+8+5=30=3+0=3) म्हणून त्या व्यक्तीचा भाग्यांक 3 असतो.

एखाद्या व्यक्तीचे अंकशास्त्रीय वाचन करण्यासाठी जन्मांका खालोखाल भाग्यांकाचा वापर केला जातो. भाग्यांकावरून ती व्यक्ति साधारणपणे कोणत्या प्रकारचे आयुष्य जगेल हे सांगता येते.

जन्मांक आणि भाग्यांक यांचे गुणदोष सारखेच असतात. भाग्यांकावरून त्या व्यक्तीचा आयुष्याचा प्रवास कोणत्या दिशेने होईल हे सांगता येते.

एखाद्या व्यक्तीला शुभांक, करीअर वगैरे सुचवताना जन्मांकाबरोबरच भाग्यांकाचाही विचार केला जातो. आयुष्याचा जोडीदार, बिजनेस पार्टनर निवडताना प्रामुख्याने भाग्यांकाचा विचार केला जातो, त्याच बरोबर जन्मांकाचाही विचार केला जातो.

भाग्यांक काढायची योग्य पद्धत:
पूर्ण तारखेतील सर्व अंकाची बेरीज करून भाग्यांक काढता येत असला तरी अधिक योग्य पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे:
अगोदर पूर्ण जन्मतारीख लिहावी.
उदाहरण: 29.10.1984
मग दिवस, महिना आणि वर्ष यांची वेगवेगळी बेरीज करावे.
उदाहरण: (2+9=11) + (1+0=1) + (1+9+8+4=22)
मग या अंकांची बेरीज करावी.
11 + 1+ 22=34=3+4=7
येणारा अंक म्हणजे भाग्यांक. इथे 7 हा भाग्यांक आहे.

या पद्धतीने भाग्यांक काढण्याचा फायदा म्हणजे या तारखेत 11 आणि 22 हे दोन मास्टर नंबर्स आहेत हे कळले. अन्यथा ते कळले नसते.

हेही वाचा:

No comments:

Post a Comment

कृपया पुढील पेज लाईक करा

वैयक्तिक सल्ला

करीअर गायडन्स, जोडीदाराची निवड, भागीदाराची निवड, व्यवसाय, नोकरी, पैसे, यश, प्रेम, लग्न तसेच कौटुंबिक, आर्थिक आणि इतर समस्यांवरील वैयक्तिक सल्ल्यासाठी आपण माझ्याशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष भेटायचे असल्यास आधी नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

मी देत असलेला सल्ला अंकशास्त्र, ग्राफो
लॉजी, कलर थेरपी आणि इतर कांही शास्त्रांवर आधारीत आहे.

महावीर सांगलीकर
Cell Numbers:
8149703595 Talks/Whats App

गेल्या सात दिवसातील लोकप्रिय लेख