Advt.

Advt.

शोधा म्हणजे सापडेल

Friday, 6 February 2015

अंकशास्त्र: व्यक्तीचे गुणदोष ओळखण्याचे साधन

-महावीर सांगलीकर
Mobile Phone 8149703595


अंकशास्त्राला किमान पाच हजार वर्षांचा इतिहास आहे. प्राचीन काळी पश्चिम आशियातील यहुदी लोक अंकशास्त्राचा वापर करत असत. प्राचीन चीनमध्येही अंकशास्त्र विकसित झाले होते. त्याच प्रमाणे प्राचीन भारतातही अंकशास्त्राचा उपयोग केला जात असे.

प्राचीन ग्रीसमधील प्रसिद्ध गणिती आणि तत्वज्ञ पायथ्यागोरस हा युरोपिअन अंकशास्त्राचा जनक मानला जातो.

अंकशास्त्रामागील संकल्पना

प्रत्येक व्यक्तिची जन्मतारीख म्हणजे एक अंक असतो. प्रत्येक अंकाचे कांही गुण आणि कांही दोष असतात. या अंकाचा त्या-त्या व्यक्तीच्या स्वभावावर, विचार करण्याच्या पद्धतीवर आणि त्यामुळे जीवनावर प्रभाव पडत असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याचा स्वभाव, विचार करण्याची पद्धत, तिचा स्वत:कडे व इतरांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन, येणा-या परिस्थितीला ती व्यक्ति कशा प्रकारे सामोरी जाईल आणि आणि ती व्यक्ति कोणत्या प्रकारचे जीवन जगेल याचा साधारण अंदाज बांधता येतो. हा अंदाज बांधण्यासाठी 1 ते 9 या अंकांचा वापर केला जातो.

जन्मांक
जन्मांकाला इंग्रजीमध्ये BirthBirth Number, Basic Number  या नावाने ओळखले जाते. व्यक्तिची जी जन्म तारीख असते ती जर एक अंकी असेल, म्हणजे 1 ते 9 दरम्यानची असेल तर ती तारीख हाच त्या व्यक्तीचा जन्मांक असतो. जर ती तारीख दोन अंकी असेल, म्हणजे 10 ते 31 या ताराखांमधील असेल तर त्या तारखेतील अंकाची बेरीज करून तिला एक अंकी बनवले जाते, व तो अंक म्हणजे त्या व्यक्तीचा जन्मांक असतो. उदाहरणार्थ, जर तुमची जन्मतारीख 1 असेल तर तुमचा जन्माक 1 असतो, तसेच जर तुमची जन्मतारीख 10 असेल तर या तारखेतील अंकांची बेरीज 1+0=1 येते, म्हणून तेंव्हाही तुमचा जन्मांक 1 असतो. हाच प्रकार तुमचा जन्म 19 किंवा 28 तारखेस झाला असेल तर होतो. (19=1+9=10=1+0=1, तसेच 28=2+8=10=1+0=1).

जन्मांक हा केवळ तारखेवर अवलंबून असतो, ती व्यक्ति कोणत्या महिन्यात अथवा कोणत्या वर्षी जन्मली याचा जन्मांकाशी संबंध येत नाही.

भाग्यांक

भाग्यांकाला Life Path Number, Fortune Number, Destiny Number इंग्रजीमध्ये म्हणतात. व्यक्तीच्या संपूर्ण जन्मतारखेतील सर्व अंकांची एक अंकी बेरीज म्हणजे त्या व्यक्तीचा भाग्यांक होय. उदाहरणार्थ जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म 15 जानेवारी 1984 रोजी झाला असेल तर ती तारीख 15.1.1985 अशी होते, आणि या तारखेतील सर्व अंकांची एक अंकी बेरीज 3 होते (1+5+1+1+9+8+5=30=3+0=3) म्हणून त्या व्यक्तीचा भाग्यांक 3 असतो.

एखाद्या व्यक्तीचे वाचन करण्यासाठी जन्मांक आणि भाग्यांक या दोन्हींचा वापर केला जातो. प्रत्येक जन्मांक आणि भाग्यांक यांची वैशिष्ठ्ये, गुण, दोष हे वेगवेगळे असतात.

नामांक
नामांकाला इंग्रजीत Name Number  म्हणतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वावर त्याच्या जन्मतारखेप्रमाणेच त्याच्या नावाचाही परिणाम होत असतो. त्यामुळे अंकशास्त्रात व्यक्तीचे वाचन करण्यासाठी त्याच्या नावाचाही विचार केला जातो. त्यासाठी नावाच्या स्पेलिंगवरून त्या नावाची अंकामधील किम्मत काढली जाते. अशी किम्मत काढण्यासाठी वापरली जाणारी सोपी पद्दत म्हणजे नावाच्या इंग्रजी स्पेलिंग मधील अक्षरांचे त्यांच्या अल्फाबिट्स मधील स्थानानुसार अंकांमध्ये रुपांतर करायचे व त्यांची बेरीज करायची. उदाहरणार्थ, AJAY हे नाव घ्या. या नावाचे अंकात रुपांतर असे होते:

A=1
J=10=1
A=1
Y=25=7
1+1+1+7=10=1

त्यामुळे अजयचा नामांक 1 येतो. नामांकाचे वाचन करताना केवळ 1 ते 9 एवढेच अंक विचारात घेतले जात नाहीत, तर नामांक काढताना जी दोन अंकी बेरीज येते, त्या अंकांचाही विचार केला जातो.

जन्मांक, भाग्यांक आणि नामांक हे तीनही एकेमेकांना अनुरूप आणि पूरक असतील तर ते त्या व्यक्तीच्या फायद्याचे असते. या तीन अंकांपैकी दोन किंवा तीनही अंक समान असतील तर त्या व्यक्तीमध्ये त्या अंकाचे गुणदोष मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. याउलट हे तीनही अंक वेगवेगळे असतील तर त्या व्यक्तीमध्ये त्या-त्या अंकांचे गुणदोष दिसून येतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे अंकशास्त्रीय वाचन करताना तिचा जन्मांक, भाग्यांक आणि नामांक या तिन्ही अंकांचा विचार करणे गरजेचे असते.

अंक आणि  त्यांचे गुणदोष

आता आपण अंक आणि त्यांचे गुणदोष थोडक्यात पाहू:

1: महत्वाकांक्षा, पुढाकार, आक्रमकता, विजय
2: चंचलता, धरसोडवृत्ती, उदारता,  रोमान्स  
3: उत्साही, शिस्तप्रिय, हुशार, यशस्वी 
4: तर्कनिष्ठता, फटकळपणा, बहिर्मुखता, कलह
5: मैत्रीभाव, प्रेम, रोमान्स, झटपट विचार आणि निर्णयक्षमता  
6: यशस्वी, विश्वासपात्र, आग्रही,  कौटुंबिकता
7: बेचैनपणा, उद्यमशीलता, अंतर्मुखता
8: उशीर, संपत्ती, उदासीनता  
9: लढाऊपणा, दीर्घ संघर्षातून यश, बहिर्मुखता   

अंकशास्त्राचा उपयोग
एखाद्या व्यक्तीच्या अंकशास्त्रीय वाचनावरून त्याचे मूलभूत गुण आणि दोष कळल्यामुळे त्यानुसार त्या व्यक्तीला आपल्या गुणांचा विकास आणि दोषांना काबूत ठेवण्याविषयी मार्गदर्शन करता येते. त्याला कोणते शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय फायदेशीर ठरतील हे ठरवता येते. आयुष्याचा जोडीदार, व्यवसायातील भागीदार निवडताना अंकशास्त्राचा उपयोग होतो. एखाद्या व्यक्तीस कोणती वर्षे, कोणत्या तारखा अनुकूल अथवा प्रतिकूल असू शकतात याचा अंदाज बांधता येतो.

अंकशास्त्र हे ज्योतिषशास्त्र नव्हे. ज्योतिषशास्त्रात व्यक्तिची जन्मवेळ अचूक माहीत असावी लागते. अंकशास्त्रीय वाचनाला जन्मवेळेची गरज नसते तर केवळ पूर्ण जन्म तारीख आणि व्यक्तीचे नाव या गोष्टीच महत्वाच्या असतात. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तिची खरी जन्मतारीख माहीत नसेल तर त्याची कागदोपत्रीय तारीख देखील अंकशास्त्रीय वाचनाला चालू शकते.

कांही लोक अंकशास्त्राचा संबंध ज्योतिषशास्त्राशी जोडतात, पण ते चुकीचे आहे. कारण अंकशास्त्राचा संबंध ग्रहगोलांशी नसून अंकांशी आहे. प्रसिद्ध ज्योतिषी किरो याने म्हंटले होते की ज्योतिषशास्त्र, हस्त सामुद्रिक यांच्यापेक्षा अंकशास्त्र हे जास्त उपयोगी पडते.

No comments:

Post a Comment

Money Visualization

कृपया पुढील पेज लाईक करा

वैयक्तिक सल्ला

करीअर गायडन्स, जोडीदाराची निवड, भागीदाराची निवड, व्यवसाय, नोकरी, पैसे, यश, प्रेम, लग्न तसेच कौटुंबिक, आर्थिक आणि इतर समस्यांवरील वैयक्तिक सल्ल्यासाठी आपण माझ्याशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष भेटायचे असल्यास आधी नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

मी देत असलेला सल्ला अंकशास्त्र, ग्राफो
लॉजी, कलर थेरपी आणि इतर कांही शास्त्रांवर आधारीत आहे.

महावीर सांगलीकर
Cell Numbers:
8149703595 Talks/Whats App

गेल्या सात दिवसातील लोकप्रिय लेख